Table of contents

July 2024 - Volume 73 - 7

Endoscopy news

Guideline

Oesophagus

Inflammatory bowel disease

 • Original research: Milk fat globule-epidermal growth factor 8 (MFGE8) prevents intestinal fibrosis (20 February, 2024)
  Sinan Lin, Jie Wang, Pranab K Mukherjee, Ren Mao, Gail West, Doug Czarnecki, Shuai Zhao, Quang Tam Nguyen, Michael Elias, William J Massey, WeiWei Liu, Yan Wang, Ankita Prasad, Suhanti Banerjee, Idan Goren, Jyotsna Chandra, Hongnga T Le, Dina Dejanovic, Jiannan Li, Minhu Chen, Stefan Holubar, Mitchell Olman, Brian Southern, Shaomin Hu, Ilyssa O Gordon, Kamran Atabai, Claudio Fiocchi, Florian Rieder

Coeliac disease

 • Original research: New entity of adult ultra-short coeliac disease: the first international cohort and case–control study (18 March, 2024)
  Suneil A Raju, Emily A Greenaway, Annalisa Schiepatti, Giovanni Arpa, Nicoletta Vecchione, Chao LA Jian, Charlotte Grobler, Margherita Maregatti, Olivia Green, Freya J Bowker-Howell, Mohamed G Shiha, Hugo A Penny, Simon S Cross, Carolina Ciacci, Kamran Rostami, Shokoufeh Ahmadipour, Afshin Moradi, Mohammad Rostami-Nejad, Federico Biagi, Umberto Volta, Michelangelo Fiorentino, Benjamin Lebwohl, Peter HR Green, Suzanne Lewis, Javier Molina-Infante, Pilar Mata-Romero, Valentina Vaira, Luca Elli, Irfan Soykan, Arzu Ensari, David S Sanders

Pancreas

Hepatology

 • Original research: High-fat diet promotes liver tumorigenesis via palmitoylation and activation of AKTEditor's Choice (8 January, 2024) Free
  Lang Bu, Zhengkun Zhang, Jianwen Chen, Yizeng Fan, Jinhe Guo, Yaqing Su, Huan Wang, Xiaomei Zhang, Xueji Wu, Qiwei Jiang, Bing Gao, Lei Wang, Kunpeng Hu, Xiang Zhang, Wei Xie, Wenyi Wei, Ming Kuang, Jianping Guo
 • Original research: HBV integrations reshaping genomic structures promote hepatocellular carcinoma (23 February, 2024)
  Zhaoyang Qian, Junbo Liang, Rong Huang, Wei Song, Jianming Ying, Xinyu Bi, Jianjun Zhao, Zhenyu Shi, Wenjie Liu, Jianmei Liu, Zhiyu Li, Jianguo Zhou, Zhen Huang, Yefan Zhang, Dongbing Zhao, Jianxiong Wu, Liming Wang, Xiao Chen, Rui Mao, Yanchi Zhou, Lei Guo, Hanjie Hu, Dazhuang Ge, Xingchen Li, Zhiwen Luo, Jinjie Yao, Tengyan Li, Qichen Chen, Bingzhi Wang, Zhewen Wei, Kun Chen, Chunfeng Qu, Jianqiang Cai, Yuchen Jiao, Li Bao, Hong Zhao
 • Original research: Clinical, experimental and pathophysiological effects of Yaq-001: a non-absorbable, gut-restricted adsorbent in models and patients with cirrhosis (15 April, 2024)
  Jinxia Liu, Jane MacNaughtan, Annarein J C Kerbert, Theo Portlock, Javier Martínez Gonzalez, Yi Jin, Frederick Clasen, Abeba Habtesion, Huoyan Ji, Qin Jin, Alexandra Phillips, Francesco De Chiara, Ganesh Ingavle, Cesar Jimenez, Giacomo Zaccherini, Katherine Husi, Miguel Angel Rodriguez Gandia, Paul Cordero, Junpei Soeda, Lynda McConaghy, Jude Oben, Karen Church, Jia V Li, Haifeng Wu, Aarti Jalan, Pere Gines, Elsa Solà, Simon Eaton, Carrie Morgan, Michal Kowalski, Daniel Green, Amir Gander, Lindsey A Edwards, I Jane Cox, Helena Cortez-Pinto, Thomas Avery, Reiner Wiest, Francois Durand, Paolo Caraceni, Roberto Elosua, Joan Vila, Marco Pavesi, Vicente Arroyo, Nathan Davies, Rajeshwar P Mookerjee, Victor Vargas, Susan Sandeman, Gautam Mehta, Saeed Shoaie, Julian Marchesi, Agustín Albillos, Fausto Andreola, Rajiv Jalan

Recent advances in clinical practice

JournalScan

PostScript

Editor’s quiz: GI snapshot