Online First

December 03, 2021

 • Inflammatory bowel disease
  Neutrophils prevent rectal bleeding in ulcerative colitis by peptidyl-arginine deiminase-4-dependent immunothrombosis
  Moritz Leppkes, Aylin Lindemann, Stefanie Gößwein, Susanne Paulus, Dominik Roth, Anne Hartung, Eva Liebing, Sebastian Zundler, Miguel Gonzalez-Acera, Jay V Patankar, Fabrizio Mascia, Kristina Scheibe, Markus Hoffmann, Stefan Uderhardt, Christine Schauer, Sebastian Foersch, Clemens Neufert, Michael Vieth, Georg Schett, Raja Atreya, Anja A Kühl, Andre Bleich, Christoph Becker, Martin Herrmann, Markus F Neurath

December 02, 2021

December 01, 2021

November 30, 2021

November 29, 2021

November 26, 2021

 • Letter
  Evaluation of proton pump inhibitors and risks of gastric cancer
  Ruijie Zeng, Weihong Sha, Jinghua Wang, Zewei Zhuo, Huihuan Wu, Felix W Leung, Hao Chen
 • Guidelines
  Chinese Consensus Report on Family-Based Helicobacter pylori Infection Control and Management (2021 Edition)
  Song-Ze Ding, Yi-Qi Du, Hong Lu, Wei-Hong Wang, Hong Cheng, Shi-Yao Chen, Min-Hu Chen, Wei-Chang Chen, Ye Chen, Jing-Yuan Fang, Heng-Jun Gao, Ming-Zhou Guo, Ying Han, Xiao-Hua Hou, Fu-Lian Hu, Bo Jiang, Hai-Xing Jiang, Chun-Hui Lan, Jing-Nan Li, Yan Li, Yan-Qing Li, Jie Liu, You-Ming LI, Bin Lyu, You-Yong Lu, Ying-Lei Miao, Yong-Zhan Nie, Jia-Ming Qian, Jian-Qiu Sheng, Cheng-Wei Tang, Fen Wang, Hua-Hong Wang, Jiang-Bin Wang, Jing-Tong Wang, Jun-Ping Wang, Xue-Hong Wang, Kai-Chun Wu, Xing-Zhou Xia, Wei-Fen Xie, Yong Xie, Jian-Ming Xu, Chang-Qing Yang, Gui-Bin Yang, Yuan Yuan, Zhi-Rong Zeng, Bing-Yong Zhang, Gui-Ying Zhang, Guo-Xin Zhang, Jian-Zhong Zhang, Zhen-Yu Zhang, Peng-Yuan Zheng, Yin Zhu, Xiu-Li Zuo, Li-Ya Zhou, Nong-Hua Lyu, Yun-Sheng Yang, Zhao-Shen Li On behalf of the National Clinical Research Center for Digestive Diseases (Shanghai), Gastrointestinal Early Cancer Prevention & Treatment Alliance of China (GECA), Helicobacter pylori Study Group of Chinese Society of Gastroenterology, and Chinese Alliance for Helicobacter pylori Study

November 25, 2021

November 24, 2021

November 23, 2021

November 22, 2021

November 21, 2021

November 19, 2021

November 17, 2021

November 11, 2021

November 10, 2021

November 08, 2021

November 03, 2021

November 01, 2021

October 27, 2021

October 26, 2021

October 25, 2021

October 22, 2021

October 21, 2021

October 20, 2021

October 19, 2021

October 18, 2021

October 12, 2021

October 08, 2021

 • Letter
  Adult sucrase-isomaltase deficiency masquerading as IBS
  Anna Foley, Emma Phoebe Halmos, Diab M Husein, Sasha Rachel Fehily, Britt-Sabina Löscher, Andre Franke, Hassan Y Naim, Peter R Gibson, Mauro D'Amato
 • Hepatology
  Sofosbuvir/velpatasvir with or without low-dose ribavirin for patients with chronic hepatitis C virus infection and severe renal impairment
  Chen-Hua Liu, Chi-Yi Chen, Wei-Wen Su, Kuo-Chih Tseng, Ching-Chu Lo, Chun-Jen Liu, Jyh-Jou Chen, Cheng-Yuan Peng, Yu-Lueng Shih, Sheng-Shun Yang, Chia-Sheng Huang, Ke-Jhang Huang, Chi-Yang Chang, Ming-Chang Tsai, Wei-Yu Kao, Yo-Jen Fang, Po-Yueh Chen, Pei-Yuan Su, Chih-Wei Tseng, Jow-Jyh Huang, Pei-Lun Lee, Hsueh-Chou Lai, Tsai-Yuan Hsieh, Chung-Hsin Chang, Yi-Jie Huang, Fu-Jen Lee, Chun-Chao Chang, Jia-Horng Kao
 • Hepatology
  Two-dimensional shear wave elastography predicts survival in advanced chronic liver disease
  Jonel Trebicka, Wenyi Gu, Victor de Ledinghen, Christophe Aubé, Aleksander Krag, Michael Praktiknjo, Laurent Castera, Jerome Dumortier, David Josef Maria Bauer, Mireen Friedrich-Rust, Stanislas Pol, Ivica Grgurevic, Rongqin Zheng, Sven Francque, Halima Gottfriedovà, Sanda Mustapic, Ioan Sporea, Annalisa Berzigotti, Frank Erhard Uschner, Benedikt Simbrunner, Maxime Ronot, Christophe Cassinotto, Maria Kjaergaard, Filipe Andrade, Martin Schulz, Georg Semmler, Ida Tjesic Drinkovic, Johannes Chang, Maximilian Joseph Brol, Pierre Emmanuel Rautou, Thomas Vanwolleghem, Christian P Strassburg, Jerome Boursier, Philip Georg Ferstl, Ditlev Nytoft Rasmussen, Thomas Reiberger, Valerie Vilgrain, Aymeric Guibal, Olivier Guillaud, Stefan Zeuzem, Camille Vassord, Xue Lu, Luisa Vonghia, Renata Senkerikova, Alina Popescu, Cristina Margini, Wenping Wang, Maja Thiele, Chrisitan Jansen

Pages