Online First

May 30, 2020

May 28, 2020

May 25, 2020

May 23, 2020

May 21, 2020

May 20, 2020

  • PostScript
    Clinical course and risk factors for mortality of COVID-19 patients with pre-existing cirrhosis: a multicentre cohort study
    Xiaolong Qi, Yanna Liu, Jitao Wang, Jonathan Fallowfield, Jianwen Wang, Xinyu Li, Jindong Shi, Hongqiu Pan, Shengqiang Zou, Hongguang Zhang, Zhenhuai Chen, Fujian Li, Yan Luo, Mei Mei, Huiling Liu, Zhengyan Wang, Jinlin Li, Hua Yang, Huihua Xiang, Xiaodan Li, Tao Liu, Ming-Hua Zheng, Chuan Liu, Yifei Huang, Dan Xu, Xiaoguo Li, Ning Kang, Qing He, Ye Gu, Guo Zhang, Chuxiao Shao, Dengxiang Liu, Lin Zhang, Xun Li, Norifumi Kawada, Zicheng Jiang, Fengmei Wang, Bin Xiong, Tetsuo Takehara, Don C Rockey for the COVID-Cirrhosis-CHESS Group
  • Hepatology
    Three-dimensional bioprinted hepatorganoids prolong survival of mice with liver failure
    Huayu Yang, Lejia Sun, Yuan Pang, Dandan Hu, Haifeng Xu, Shuangshuang Mao, Wenbo Peng, Yanan Wang, Yiyao Xu, Yong-Chang Zheng, Shunda Du, Haitao Zhao, Tianyi Chi, Xin Lu, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Xin Wang, Hongbing Zhang, Pengyu Huang, Wei Sun, Yilei Mao

May 19, 2020

May 18, 2020

May 15, 2020

May 14, 2020

May 13, 2020

May 12, 2020

May 10, 2020

May 06, 2020

April 29, 2020

April 27, 2020

April 24, 2020

April 23, 2020

April 21, 2020

April 20, 2020

April 17, 2020

April 10, 2020

Pages