Online First

July 07, 2018

July 06, 2018

July 03, 2018

June 29, 2018

June 27, 2018

June 23, 2018

June 22, 2018

June 20, 2018

June 19, 2018

June 08, 2018

June 06, 2018

June 05, 2018

June 02, 2018

June 01, 2018

May 30, 2018

  • Hepatology
    Effect of Huaier granule on recurrence after curative resection of HCC: a multicentre, randomised clinical trial
    Qian Chen, Chang Shu, Arian D Laurence, Yan Chen, Bao-Gang Peng, Zuo-Jun Zhen, Jian-Qiang Cai, Yi-Tao Ding, Le-Qun Li, Yu-Bao Zhang, Qi-Chang Zheng, Ge-Liang Xu, Bo Li, Wei-Ping Zhou, Shou-Wang Cai, Xi-Yan Wang, Hao Wen, Xin-Yu Peng, Xue-Wen Zhang, Chao-Liu Dai, Ping Bie, Bao-Cai Xing, Zhi-Ren Fu, Lian-Xin Liu, Yi Mu, Ling Zhang, Qi-Shun Zhang, Bin Jiang, Hai-Xin Qian, Yi-Jun Wang, Jing-Feng Liu, Xi-Hu Qin, Qiang Li, Ping Yin, Zhi-Wei Zhang, Xiao-Ping Chen

May 25, 2018

May 24, 2018

May 21, 2018

May 19, 2018

May 16, 2018

May 05, 2018

May 02, 2018

April 28, 2018

Pages