Table 1

Primers used for reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR), minisequencing, and direct sequencing

PCR primers for minisequencing
ExonReverse primerForward primerProduct (bp)
SNP, single nucleotide polymorphism.
15′-AGATATGGGTGGTTCTAGCAG5′-(biotin)ACCTAGTTGGGATCTGGTTCA217
25′-AGATATGGGTGGTTCTAGCAG5′-(biotin)ACCTAGTTGGGATCTGGTTCA217
65′-TCAATCAGCTTGTTGTAGTAGG5′-(biotin)CTCTGCCTATCAGAGAATCTG378
105′-ATGAGCCTCACGTAGTAGTTC5′-(biotin)GCAGCTTCTGCTGCATATCAG278
105′-ATGAGCCTCACGTAGTAGTTC5′-(biotin)GCAGCTTCTGCTGCATATCAG278
135′-ACAGTGGTGTAGTGATTGAAC5′-(biotin)AGGAGATATGTTCAGTTCATG206
175′-(biotin)AAATGCCAAGCCACAGACTCC5′-CATCAGCGAAGTTCTACGCCT224
Detection primers for minisequencingSNP
15′-TTTTCTGTGGGCATCACTGAGGA
25′-TATCTTCAGCTCGCAGGACAACT
65′-AGCGTCGCTTGGCCCTCAGT
10det1: 5′-TGCGAGACCAGGAGATGGAGA
10det2: 5′-GAAAAACGGTAGTGGGACACGA
135′-ATCCGCGTCTTCATCACCTCACT
175′-TTGTCTCCACCAGCCAGATGCCT
Sequencing primersProduct (bp)
Reverse primerForward primerProduct (bp)
15′-TGTCGAATCTGCTCTAAGGAG5′-ACCTAGTTGGGATCTGGTTCA232
25′-CTCTCCTCAGATGTTACAGGT5′-TCACCTGCTGTTCGTGTCTCT155
65′-CAGCCAATGTCCTTTCTCCTCCAA5′-TAAACACAGTAGTCATCCGATGGG860
105′-TGCTGTTCCTGCATGAGGAC5′-CGTCCTGACTTGAGACTCAC433
135′-GCTCAGTCATGGTAACTTGC5′-TGGACACTGAAGCTGCAACA360
175′-AAATGCCAAGCCACAGACTCC5′-CTTCACTCAGAGGCTCCTGAC309