LIVER FAILURE

 • Two-dimensional shear wave elastography predicts survival in advanced chronic liver disease
  Jonel Trebicka, Wenyi Gu, Victor de Ledinghen, Christophe Aubé, Aleksander Krag, Michael Praktiknjo, Laurent Castera, Jerome Dumortier, David Josef Maria Bauer, Mireen Friedrich-Rust, Stanislas Pol, Ivica Grgurevic, Rongqin Zheng, Sven Francque, Halima Gottfriedovà, Sanda Mustapic, Ioan Sporea, Annalisa Berzigotti, Frank Erhard Uschner, Benedikt Simbrunner, Maxime Ronot, Christophe Cassinotto, Maria Kjaergaard, Filipe Andrade, Martin Schulz, Georg Semmler, Ida Tjesic Drinkovic, Johannes Chang, Maximilian Joseph Brol, Pierre Emmanuel Rautou, Thomas Vanwolleghem, Christian P Strassburg, Jerome Boursier, Philip Georg Ferstl, Ditlev Nytoft Rasmussen, Thomas Reiberger, Valerie Vilgrain, Aymeric Guibal, Olivier Guillaud, Stefan Zeuzem, Camille Vassord, Xue Lu, Luisa Vonghia, Renata Senkerikova, Alina Popescu, Cristina Margini, Wenping Wang, Maja Thiele, Chrisitan Jansen
 • Acute-on-chronic liver failure in East Asia: an underestimated issue with limited data
  Zhujun Cao, Qing Xie
 • Global burden of disease: acute-on-chronic liver failure, a systematic review and meta-analysis
  Gabriel Mezzano, Adria Juanola, Andres Cardenas, Esteban Mezey, James P Hamilton, Elisa Pose, Isabel Graupera, Pere Ginès, Elsa Solà, Ruben Hernaez
 • PBMC transcriptomics identifies immune-metabolism disorder during the development of HBV-ACLF
  Jiang Li, Xi Liang, Jing Jiang, Lingling Yang, Jiaojiao Xin, Dongyan Shi, Yingyan Lu, Jun Li, Keke Ren, Hozeifa Mohamed Hassan, Jianing Zhang, Pengcheng Chen, Heng Yao, Jiaqi Li, Tianzhou Wu, Linfeng Jin, Ping Ye, Tan Li, Huafen Zhang, Suwan Sun, Beibei Guo, Xingping Zhou, Qun Cai, Jiaxian Chen, Xiaowei Xu, Jianrong Huang, Shaorui Hao, Jinqiu He, Shaojie Xin, Di Wang, Jonel Trebicka, Xin Chen, Jun Li
 • Acute-on-chronic liver failure: a global disease
  Martin Schulz, Jonel Trebicka
 • Response letter to: letter to the editor: three-dimensional bioprinted hepatorganoids in liver failure
  Huayu Yang, Lejia Sun, Yilei Mao
 • Three-dimensional bioprinted hepatorganoids prolong survival of mice with liver failure
  Huayu Yang, Lejia Sun, Yuan Pang, Dandan Hu, Haifeng Xu, Shuangshuang Mao, Wenbo Peng, Yanan Wang, Yiyao Xu, Yong-Chang Zheng, Shunda Du, Haitao Zhao, Tianyi Chi, Xin Lu, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Xin Wang, Hongbing Zhang, Pengyu Huang, Wei Sun, Yilei Mao
 • Intravenous supplementation type and volume are associated with 1-year outcome and major complications in patients with chronic intestinal failure
  Loris Pironi, Ezra Steiger, Francisca Joly, Geert J A Wanten, Cecile Chambrier, Umberto Aimasso, Anna Simona Sasdelli, Kinga Szczepanek, Amelia Jukes, Miriam Theilla, Marek Kunecki, Joanne Daniels, Mireille J Serlie, Sheldon C Cooper, Florian Poullenot, Henrik Højgaard Rasmussen, Charlene W Compher, Adriana Crivelli, Sarah-Jane Hughes, Lidia Santarpia, Francesco William Guglielmi, Nada Rotovnik Kozjek, Lars Ellegard, Stéphane M Schneider, Przemysław Matras, Alastair Forbes, Nicola Wyer, Anna Zmarzly, Marina Taus, Margie O'Callaghan, Emma Osland, Ronan Thibault, Cristina Cuerda, Lynn Jones, Brooke Chapman, Peter Sahin, Núria M Virgili, Andre Dong Won Lee, Paolo Orlandoni, Konrad Matysiak, Simona Di Caro, Maryana Doitchinova-Simeonova, Luisa Masconale, Corrado Spaggiari, Carmen Garde, Aurora E Serralde-Zúñiga, Gabriel Olveira, Zeljko Krznaric, Estrella Petrina Jáuregui, Ana Zugasti Murillo, José P Suárez-Llanos, Elena Nardi, André Van Gossum, Simon Lal
 • Development of diagnostic criteria and a prognostic score for hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure
  Tianzhou Wu, Jiang Li, Li Shao, Jiaojiao Xin, Longyan Jiang, Qian Zhou, Dongyan Shi, Jing Jiang, Suwan Sun, Linfeng Jin, Ping Ye, Lingling Yang, Yinyun Lu, Tan Li, Jianrong Huang, Xiaowei Xu, Jiajia Chen, Shaorui Hao, Yuemei Chen, Shaojie Xin, Zhiliang Gao, Zhongping Duan, Tao Han, Yuming Wang, Jianhe Gan, Tingting Feng, Chen Pan, Yongping Chen, Hai Li, Yan Huang, Qing Xie, Shumei Lin, Lanjuan Li, Jun Li
 • Genome-wide association study identifies HLA-DR variants conferring risk of HBV-related acute-on-chronic liver failure
  Wenting Tan, Jie Xia, Yunjie Dan, Mengying Li, Shide Lin, Xingnan Pan, Huifen Wang, Yingzi Tang, Nana Liu, Shun Tan, Ming Liu, Weiwei He, Weihua Zhang, Qing Mao, Yuming Wang, Guohong Deng

Pages